กิจกรรม Lovemom Amazing Magic contest 2017

ตื่นตา ไปด้วยการแสดงมายากลระดับประเทศ พร้อมการประกวดมายากล

 

กิจกรรม Lovemom Amazing Magic contest 2017  ที่จัดขึ้นที่ตะวันนาบางกะปิ  เรียกได้ว่าสร้างบรรยากาศภายในตลาดนัด ตะวันนาบางกะปิ ให้เต็มไปด้วยความคึกคัก และ สามารถดึงดูดให้มีผู้ชมที่ตลาดนัดตะวันนาบางกะปิ ไม่กว่า 1,000 คน

โดย มี คุณ วันเพ็ญ มณีศิลาสันต์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด เปิดผู้เปิดงาน และ มี สมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทยร่วมเปิดพิธีการ

ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นที่ตะวันนาบางกะปิ มีผุ้สนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก แบ่งเป็น ผู้แข่งขันอายุไม่เกิน 15 ปี และ ผู้แข่งขันอายุ 15 ปีขึ้น

โดยเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท